Ostatnie ogłoszenia z kategorii Ochrona Ostatnie ogłoszenia z kategorii Ochrona z serwisu http://pracaboleslawiec.pl/ http://pracaboleslawiec.pl/rss/announcements/category/24 Wed, 10 Jul 2019 11:47:37 +0200 Tue, 21 Feb 2012 11:37:37 +0000 Portier praca portier Bolesławiec, praca stróż Bolesławiec, praca ochroniarz Bolesławiec przejęcie dyżuru po uprzednim zapoznaniu się ze stanem zabezpieczenia pomieszczeń i odnotowaniu uwag w książce dozoru obiektu,dokonywanie wpisów w Książce dozoru godzin przejęcia i zakończenia dyżuru,wydawanie i pr… http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/2568/portier/ Wed, 10 Jul 2019 11:47:37 +0200 Pracownik Ochrony z językiem angielskim praca ochroniarz Bolesławiec, praca ochrona Bolesławiec ochrona obiektu,kontrola systemu zabezpieczeń,kontrola dostępu. http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/2208/pracownik-ochrony-z-jezykiem-angielskim/ Fri, 26 Apr 2019 21:09:24 +0200 Pracownik ochrony praca ochrona Bolesławiec, praca ochroniarz Bolesławiec liczenie towarów mankogennych,obsługa systemu CCTV,obsługa komputera,ujęcia sprawców kradzieży,prowadzenie dokumentacji służbowej. http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/2203/pracownik-ochrony/ Fri, 26 Apr 2019 20:23:57 +0200 Pracownik Ochrony - Obiekt Logistyczny praca ochroniarz Bolesławiec, praca ochrona Bolesławiec  ochrona mienia przed kradzieżą, dewastacją i włamaniem,  kontrola osób, kontrola i ewidencja pojazdów,monitorowanie bezpieczeństwa na terenie chronionego obiektu. http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/2185/pracownik-ochrony-obiekt-logistyczny/ Wed, 17 Apr 2019 19:19:21 +0200 Pracownik Ochrony praca ochrona Bolesławiec, praca ochroniarz Bolesławiec Ochrona obiektu http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/2125/pracownik-ochrony/ Fri, 12 Apr 2019 21:05:12 +0200 Operator maszyn operator maszyn Bolesławiec, pracownik fizyczny Bolesławiec obsługa maszyn produkcyjnych,dbanie o prawidłowy stan techniczny urządzeń. http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1911/operator-maszyn/ Tue, 05 Mar 2019 13:46:31 +0100 Pracownik Ochrony - Obiekt Logistyczny ochroniarz Bolesławiec •    ochrona mienia przed kradzieżą, dewastacją i włamaniem,•    kontrola osób,•    kontrola i ewidencja pojazdów,•    monitorowanie bezpieczeństwa na terenie chronionego obiektu. http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1077/pracownik-ochrony-obiekt-logistyczny/ Wed, 30 Jan 2019 15:12:48 +0100 Strażnik Straży Miejskiej strażnik Bolesławiec, ochroniarz Bolesławiec Osoba zatrudniona na stanowisku strażnika straży miejskiej wykonywać będzie zadania związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa w Poznaniu poprzez legitymowanie, pouczanie, nakładanie mandatów, zgłaszanie uwag, przyjmowanie interwencji od mies… http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1076/straznik-strazy-miejskiej/ Wed, 30 Jan 2019 15:09:50 +0100 PRACOWNIK WSPARCIA KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ochroniarz Bolesławiec wsparcie pracowników kontroli bezpieczeństwa na terenie lotniska. http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1075/pracownik-wsparcia-kontroli-bezpieczenstwa/ Wed, 30 Jan 2019 14:54:46 +0100 OPERATOR KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ochroniarz Bolesławiec wykonywanie kontroli bezpieczeństwa na terenie lotniska. http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1074/operator-kontroli-bezpieczenstwa/ Wed, 30 Jan 2019 14:48:43 +0100 Stróż - Konserwator ochroniarz Bolesławiec, stróż Bolesławiec, konserwator Bolesławiec Dozór i ochrona obiektu oraz terenu wokół budynku,Monitorowanie otoczenia, pilnowanie porządku na terenie obiektu,Dbanie o dobry stan techniczny budynku,Wykonywanie drobnych prac ogrodniczych, montażowych, konserwatorskich. http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1073/stroz-konserwator/ Wed, 30 Jan 2019 14:45:59 +0100 Operator Monitoringu strażnik Bolesławiec, ochroniarz Bolesławiec Obsługę monitoringu wizyjnegoObserwację sklepów mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa mienia na sklepachObserwacje na sklepach mające na celu ochronę pracowników placówek handlowychNadzór nad przestrzeganiem standardów pracy przez pracowników spółki http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1072/operator-monitoringu/ Wed, 30 Jan 2019 14:20:24 +0100 Operator Stacji Monitorowania Alarmów ochroniarz Bolesławiec Telefoniczna obsługa klientówWykonywanie czynności proceduralnych związanych z otrzymaniem sygnałów alarmowych i technicznych chronionych obiektów i pojazdówDbanie o wysoką jakość usług http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1071/operator-stacji-monitorowania-alarmow/ Wed, 30 Jan 2019 14:12:48 +0100 Detektyw sklepowy detektyw sklepowy Bolesławiec, ochroniarz Bolesławiec zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa w sklepachkontrola sali sprzedażyobsługa CCTVmonitorowanie, kontrola i ujęcie w przypadku sprawców kradzieżybieżąca kontrola stratcodzienna współpraca z Działem Bezpieczeństwa Sieciraportowanie ujawnionych nie… http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1070/detektyw-sklepowy/ Wed, 30 Jan 2019 14:09:40 +0100 Pracownik ochrony fizycznej ochroniarz Bolesławiec ochrona przed kradzieżą i dewastacją powierzonego mieniarealizacja procedur zgodnie z wytycznymi Klientaraportowanie przełożonemudbanie o pozytywny wizerunek firmy http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1069/pracownik-ochrony-fizycznej/ Wed, 30 Jan 2019 13:55:43 +0100 Pracownik Ochrony w sklepie z odzieżą znanej marki ochroniarz Bolesławiec zapobieganie kradzieży,ochrona mienia przed włamaniem,kontrola pracowników sklepu,interwencja. http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1068/pracownik-ochrony-w-sklepie-z-odzieza-znanej-marki/ Wed, 30 Jan 2019 13:52:59 +0100 STRAŻAK strażak Bolesławiec Zakres obowiązków obejmuje zabezpieczenie prac remontowo-budowlanych na statkach i obiektach pływających. http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1067/strazak/ Wed, 30 Jan 2019 13:51:02 +0100 Pracownik ochrony / Stróż ochroniarz Bolesławiec, stróż Bolesławiec Dozór i ochrona obiektu oraz terenu przynależnego do firmy,Wykonywanie drobnych prac porządkowych, konserwatorskich,Monitoring systemu alarmowego, pilnowanie porządku na terenie obiektu. http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1066/pracownik-ochrony-/-stroz/ Wed, 30 Jan 2019 13:37:47 +0100 NIEKWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA ochroniarz Bolesławiec Osoba  zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa oraz przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa związanych z ochroną osób i mienia. http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1065/niekwalifikowany-pracownik-ochrony-osob-i-mienia/ Wed, 30 Jan 2019 13:35:51 +0100 Pracownik Grup Interwencyjnych ochroniarz Bolesławiec Podejmowanie interwencji w momencie zgłoszenia zagrożeniaPodjazdy kontrolne pod obiekty chronione w celu sprawdzenia stanu prawidłowego zabezpieczenia http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1064/pracownik-grup-interwencyjnych/ Wed, 30 Jan 2019 13:33:42 +0100 Pracownik Ochrony strażnik Bolesławiec, ochroniarz Bolesławiec Wykonywanie czynności związanych z ochroną fizyczną mieniaGodne reprezentowanie firmyZdolność szybkiej reakcji w sytuacji zagrożenia http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1063/pracownik-ochrony/ Wed, 30 Jan 2019 13:31:55 +0100 Strażnik Działu Ochrony strażnik Bolesławiec, ochroniarz Bolesławiec praca w systemie wielozmianowym - 12hpraca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności w warunkach izolacjisystem hierarchicznego podporządkowania http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1062/straznik-dzialu-ochrony/ Wed, 30 Jan 2019 13:30:07 +0100 Specjalista ds. Ochrony specjalista Bolesławiec, pracownik biurowy Bolesławiec, ochrona Bolesławiec Implementacja istniejących procesów w zakresie ochrony oraz zapobiegania stratom i dostosowanie ich do warunków lokalnych.Koordynowanie współpracy pomiędzy naszym partnerem logistycznym a nami.Koordynowanie systemów zabe… http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1061/specjalista-ds-ochrony/ Wed, 30 Jan 2019 13:26:59 +0100 Kwalifikowany Pracownik Ochrony ochroniarz Bolesławiec ochrona osób i mienia,konwojowanie wartości,prowadzenie dokumentacji konwojowej zgodnie z obowiązującymi procedurami,kontrola ruchu osobowo-materiałowego i pojazdów na terenie chronionego obiektu. http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/1060/kwalifikowany-pracownik-ochrony/ Wed, 30 Jan 2019 13:23:03 +0100 Strażnik Działu Ochrony ochrona Bolesławiec, ochroniarz Bolesławiec, strażnik Bolesławiec Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby. Wykształcenie średnie. http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/974/straznik-dzialu-ochrony/ Thu, 24 Jan 2019 18:38:09 +0100 Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej ochrona Bolesławiec, pracownik fizyczny Bolesławiec, obsługa klienta Bolesławiec realizacja zadań w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej, m.in.: ochrona obiektów, obszarów i urządzeń powierzonych do ochrony oraz konwojowanie osób i mienia powierzonego do ochrony,prowadzenie dokumentac… http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/908/kwalifikowany-pracownik-ochrony-fizycznej/ Thu, 24 Jan 2019 12:37:36 +0100 Ekspert ds. bezpieczeństwa i zapobiegania stratom ochrona Bolesławiec, pracownik fizyczny Bolesławiec, obsługa klienta Bolesławiec Zapewnienie  przestrzegania procedur zapobiegania stratom w sklepie. Bieżąca ocena potencjalnych zagrożeń w obszarze zapobiegania stratom i bezpieczeństwa na sklepie. Ocenianie na bieżąco skuteczności wdrażanyc… http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/904/ekspert-ds-bezpieczenstwa-i-zapobiegania-stratom/ Thu, 24 Jan 2019 12:29:25 +0100 Agent Ochrony - Monitoring ochrona Bolesławiec, pracownik fizyczny Bolesławiec, obsługa klienta Bolesławiec TWOJA PRACA BĘDZIE POLAGAŁA NA:Dbaniu o bezpieczeństwo klientów i pracowników firmy,Wsparciu klienta,Ochronie sklepu i mienia firmy. http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/902/agent-ochrony-monitoring/ Thu, 24 Jan 2019 12:24:45 +0100 Inspektor ochrona środowiska Bolesławiec, bhp Bolesławiec, praca fizyczna Bolesławiec Nadzór nad zdrowiem roślinZapobieganie zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin.Nadzór nad wytwarzaniem, oceną i stosowaniem materiału siewnegoWprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Inform… http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/899/inspektor/ Thu, 24 Jan 2019 11:05:34 +0100 Menedżer Działu Ochrony ochrona Bolesławiec, pracownik fizyczny Bolesławiec, obsługa klienta Bolesławiec zapewniasz bezpieczeństwo klientom i pracownikom,nadzorujesz systemy bezpieczeństwa PPoż, SSWiN, CCTv,współpracujesz z policją, strażą pożarną i strażą miejską,prowadzisz szkolenia z obszaru przestrzegania procedur ochr… http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/898/menedzer-dzialu-ochrony/ Thu, 24 Jan 2019 11:03:10 +0100 ochrona spokojnego biurowca ochrona Bolesławiec, pracownik fizyczny Bolesławiec, obsługa klienta Bolesławiec wykonywanie czynności związanych z ochroną fizyczną mienia • współpraca z kolegami lub koleżankami – (kilka osób w tym samym czasie wykonuje różne  czynności z zakresu ochrony i zabezpieczenia mienia przed… http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/893/ochrona-spokojnego-biurowca/ Thu, 24 Jan 2019 10:28:46 +0100 Pracownik Ochrony ochrona Bolesławiec, pracownik fizyczny Bolesławiec, obsługa klienta Bolesławiec Czynności związane z ochroną fizyczną na terenie chronionego obiektu - Zdolność podejmowania reakcji w sytuacji zagrożenia http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/892/pracownik-ochrony/ Thu, 24 Jan 2019 10:25:26 +0100 Pracownik Ochrony - Załogi Interwencyjne ochrona Bolesławiec, kontrola Bolesławiec, praca fizyczna Bolesławiec Podejmowanie interwencji w momencie zgłoszenia zagrożeniaPodjazdy kontrolne pod obiekty chronione w celu sprawdzenia stanu prawidłowego zabezpieczenia http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/878/pracownik-ochrony-zalogi-interwencyjne/ Wed, 23 Jan 2019 22:32:02 +0100 Specjalista ds. Bezpieczeństwa ochrona Bolesławiec, bezpieczeństwo Bolesławiec, specjalista Bolesławiec zapewnienie bezpieczeństwa mienia i produktów w magazynachprzeprowadzanie audytów bezpieczeństwa,prowadzenie wyjaśnień w sprawie incydentów związanych z bezpieczeństwem,tworzenie procedur i instrukcji dot. Bezpieczeństwa,nadzór… http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/873/specjalista-ds-bezpieczenstwa/ Wed, 23 Jan 2019 22:18:06 +0100 Strażnik Straży Miejskiej ochrona Bolesławiec, strażnik Bolesławiec, praca państwowa Bolesławiec Osoba zatrudniona na stanowisku strażnika straży miejskiej wykonywać będzie zadania związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa w Poznaniu poprzez legitymowanie, pouczanie, nakładanie mandatów, zgłaszanie uwag, przyjmowanie… http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/870/straznik-strazy-miejskiej/ Wed, 23 Jan 2019 22:07:11 +0100 PRACOWNIK WSPARCIA KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ochrona Bolesławiec, wsparcie Bolesławiec, lotnosko Bolesławiec wsparcie pracowników kontroli bezpieczeństwa na terenie lotniska. http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/868/pracownik-wsparcia-kontroli-bezpieczenstwa/ Wed, 23 Jan 2019 22:02:16 +0100 Operator monitoringu ochrona Bolesławiec, operator Bolesławiec, obsługa klienta Bolesławiec obsługa monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia technicznego na terenie obiektu;wspomaganie pracowników porządkowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie obiektu;prowadzenie ewidencji wydawanych kluczy, przygotowywanie no… http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/865/operator-monitoringu/ Wed, 23 Jan 2019 21:52:43 +0100 KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW Ochrony Fizycznej ochronna Bolesławiec, ochroniarz Bolesławiec, Bolesławiec Ochrona obiektu http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/856/kwalifikowanych-pracownikow-ochrony-fizycznej/ Wed, 23 Jan 2019 18:02:06 +0100 Pracownik Ochrony - Obiekt Logistyczny ochrona Bolesławiec, ochroniarz Bolesławiec, pracownik ochronny Bolesławiec •    ochrona mienia przed kradzieżą, dewastacją i włamaniem,•    kontrola osób,•    kontrola i ewidencja pojazdów,•    monitorowanie bezpieczeństwa na terenie chron… http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/828/pracownik-ochrony-obiekt-logistyczny/ Tue, 22 Jan 2019 19:26:01 +0100 Kwalifikowany Pracownik Ochrony pracownik ochrony Bolesławiec, pracownik fizyczny Bolesławiec ochrona obiektów, obszarów i urządzeń powierzonych do ochrony,ochrona osób i mienia powierzonego do ochrony,wykonywanie czynności osoby transportującej,wykonywanie czynności konwojenta,wykonywanie doraźnych czynności jako kierowca pojazdu… http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/364/kwalifikowany-pracownik-ochrony/ Mon, 14 Jan 2019 15:18:38 +0100 Młodszy specjalista ds. ćwiczeń i szkoleń z obszaru cyberbezpieczeństwa specjalista Bolesławiec, informatyk Bolesławiec, IT Bolesławiec wsparcie planowania i przeprowadzania ćwiczeń i szkoleń,wsparcie przeprowadzania ewaluacji ćwiczeń i szkoleń,opracowywanie materiałów i publikacji dotyczących ćwiczeń i szkoleń,organizacja spotkań roboczych i planistycznych,redagowanie… http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/226/mlodszy-specjalista-ds-cwiczen-i-szkolen-z-obszaru-cyberbezpieczenstwa/ Wed, 09 Jan 2019 18:43:39 +0100 Ochroniarz ochrona Bolesławiec, obsługa klienta Bolesławiec, koordynator Bolesławiec ·         Dbałość o kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz wysoką jakość świadczonych usług ·         Utrzymywanie bieżących kontra… http://pracaboleslawiec.pl/announcements/show/110/ochroniarz/ Tue, 08 Jan 2019 16:52:58 +0100